DEMONSTRATIES
Regelmatig wordt Kodokan gevraagd om demonstraties te verzorgen in één of meer van haar disciplines. Wanneer het betreffende evenement past binnen de doelstellingen van de dojo en voldoende affiniteit heeft met de budogedachte, zal de Stichting altijd haar medewerking verlenen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur.