KORYU IN NEDERLAND
In Nederland worden binnen de Nederlandse Kendo Renmei officieel drie iaido koryu beoefend: Muso Shinden ryu, Muso Jikiden Eishin ryu en Shinkage ryu. De eerste twee stijlen zijn wereldwijd veruit de meest beoefende; in bij de Stichting aangesloten dojo wordt Shinkage ryu getraind. Er zijn buiten de N.K.R. nog enkele organisaties die niet zijn aangesloten bij de Z.N.K.R., waarbinnen koryu in verschillende disciplines wordt beoefend.

SHINKAGE RYU IAIDO
Shinkage ryu is voortgekomen uit Yagyu Shinkage ryu hyoho en (Yagyu) Seigo ryu battojutsu. Het curriculum bestaat uit 35 waza (technieken), waarvan 12 tachi waza. Hierbij begint de uitvoerende de techniek vanuit staande positie. De overige technieken worden uitgevoerd vanuit een zitpositie genaamd seiza. Anders dan bij de meeste andere stijlen, gaat het er in Shinkage ryu niet om de tegenstander te doden, maar deze uit te schakelen in het onderhavige gevecht. Een hoger doel van de school is echter het geheel vermijden van een gewapend conflict, niet in de laatste plaats door superieure tactieken toe te passen. Deze uitgangspunten zijn duidelijk herkenbaar in de technieken. Het initiatief tot het gevecht ligt zonder uitzondering bij de tegenstander. Vervolgens wordt optimaal gebruik gemaakt van diens eigen technieken, waarbij timing van doorslaggevende betekenis is om te overwinnen.